Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU A NÁKUPU PRODUKTOV

Čl. 1 – Základné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú: 

Poskytovateľ /Predajca:

Zoologická záhrada Bratislava
Mlynská dolina 1A
842 27 Bratislava

IČO: 00 179 710D
IČ: 2020801728
IČ DPH: SK2020801728

Číslo účtu: SK2975000000000225055723
(ďalej len „predajca“)

a

Prijímateľ/Kupujúci

(súkromná osoba, prípadne fyzická alebo právnická osoba prijímajúca službu alebo nakupujúca produkt alebo produkty ponúkané prostredníctvom internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk)

(ďalej len „zákazník“)

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky - v tomto prípade sa Objednávkou rozumie potvrdená objednávka realizovaná na internetovom obchode www.shop.zoobratislava.sk

Objednávku nie je možné potvrdiť bez označenia súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami


Čl. 2 - www.shop.zoobratislava.sk

www.shop.zoobratislava.sk je internetový obchod prostredníctvom ktorého predajca ponúka a predáva tovar, služby, zážitkové programy a certifikáty (ďalej označované len ako „produkty“ a/alebo „služba)


Čl. 3 - Kontakt & Zákaznícky servis

Zákazník môže predajcu v prípade potreby kontaktovať:

Zákaznícky servis je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod..

Mimo prevádzky zákazníckeho servisu nás môžete kontaktovať na e-mail [email protected].

Korešpondenčná adresa internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk je:

Zoologická záhrada Bratislava
Mlynská dolina 1A
842 27 Bratislava

Na otázky alebo požiadavky zákazníka odpovie predajca v čo najkratšom čase, najneskôr však do troch pracovných dní od ich doručenia.


Čl. 4 - Ponuka a dostupnosť produktov

Ponuka produktov dostupná v internetovom obchode www.shop.zoobratislava.sk je aktualizovaná priebežne, podľa dostupnosti jednotlivých druhov produktov.

Predajca negarantuje nepretržitú dostupnosť všetkých produktov. Ponuka produktov sa odvíja od možností realizovania ponúkanej služby, ktoré môžu byť ovplyvnené tretími stranami alebo nevyspytateľnosťou prírody.


Čl. 5 - Cena produktov

Cena produktov a služieb je uvádzaná v eurách a vrátane DPH.

Ceny bez DPH, DPH a ceny s DPH sú rozpísané vo faktúre, ktorá slúži ako daňový doklad.

Predajca má právo ceny produktov upravovať. Tieto úpravy sú platné po ich zverejnení v e-shope www.shop.zoobratislava.sk, teda v rámci cien produktov.

Pre zákazníka platia vždy ceny, ktoré boli aktuálne v deň, kedy realizoval nákup, teda v deň potvrdenia objednávky.


Čl. 6 - Objednávka

Objednávka je potvrdenie o nákupe, obsahujúci:

 • Zoznam produktov, a služieb vrátane množstva, jednotkovej ceny a celkovej ceny s DPH
 • Spôsob doručenia
 • Spôsob platby
 • Celkovú cenu objednávky, vrátane ceny za doručenie

Údaje o zákazníkovi potrebné pre doručenie a vystavenie daňového dokladu:

Fyzické osoby: 

 • Meno a priezvisko
 • Adresa pre doručenie
 • e-mail
 • telefón 

Obchodné (iné) spoločnosti a organizácie:  

 • Obchodné meno spoločnosti
 • Fakturačné údaje, teda úplnú adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ (ak ho má), IČ DPH (ak ho má)
 • Adresu pre doručenie, ak je iná ako adresa sídla spoločnosti
 • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
 • e-mailový kontakt
 • telefonický kontakt

Každú objednávku je možné pred odoslaním upraviť návratom na predchádzajúci krok nákupného procesu.  


Čl. 7 - Potvrdenie objednávky

Pred odoslaním, teda potvrdením objednávky, musí zákazník potvrdiť svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami, a to označením okienka (checkboxu) vedľa odkazu na Obchodné podmienky. Tieto sú umiestnené na dobre viditeľnom mieste nad tlačidlom, ktorým zákazník potvrdzuje objednávku, tlačidlom „Potvrdiť objednávku“.

Objednávka nemôže byť odoslaná bez potvrdenia súhlasu s Obchodnými podmienkami.

Odoslaním objednávky, ktoré sa zrealizuje po kliknutí na tlačidlo „Záväzne objednať“ a potvrdením prijatia objednávky predajcom na e-mailovú adresu zákazníka, vzniká zmluvný vzťah medzi predajcom a zákazníkom. Práva a povinnosti zmluvných strán sú definované v týchto Obchodných podmienkach.


Čl. 8 - Spôsoby doručenia

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.shop.zoobratislava.sk vám bude v rámci SR doručený prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Poplatok za poštovné a balné je 5EUR.

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.shop.zoobratislava.sk si viete vyzdvihnúť aj osobne bez doplatku na pokladni zoologickej záhrady na adrese:

Zoologická záhrada Bratislava
Mlynská dolina 1A
84227 Bratislava

Tovar objednaný na územie ČR bude doručený prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Poplatok za poštovné a balné je 10EUR.

Služby sú zasielané bezplatne, a to elektronicky na email, ktorý zákazník vyplnil pri objednávke.


Čl. 9 - Spôsoby platby

Zákazník má k dispozícii možnosť platby prevodom na účet predajcu, online platbu kartou, SporoPay, ePlatby VÚB, TatraPay, UniPlatba, Poštová banka a Viamo.


Čl. 10 - Storno objednávky

Objednávka môže byť stornovaná/zrušená do 24 hodín na našom Zákazníckom servise, a to:

Pri stornovaní objednávky vo vyššie uvedenom termíne Zákazník neplatí žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola zrealizovaná, bude vrátená v plnej výške. V prípade, že sa jedná o službu, Zákazník sa s Predajcom môže dohodnúť na náhradnom termíne. Pri neúčasti na službe Predajca účtuje storno poplatok vo výške 100% z ceny objednanej služby.

Pri stornovaní objednávky je pre jej identifikáciu potrebné uviesť číslo objednávky, obchodné meno /meno a priezvisko objednávateľa a kontakt.

Storno objednávky vybaví Zákaznícky servis, ktorý zákazníka v prípade potreby kontaktuje pre overenie alebo doplnenie údajov.

Storno objednávky je potvrdené e-mailovou správou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Ak už bola objednávka zaplatená, predajca je po potvrdení storna povinný vrátiť uhradenú sumu zákazníkovi najneskôr do 14 dní.


Čl. 11 - Expedovanie a dodanie objednávky

Objednávka služby je expedovaná spravidla do jedného dňa od prijatia platby od zákazníka. O expedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom. Objednávka je doručená na emailovú adresu, ktorú zákazník uviedol.

Objednávka tovaru je expedovaná spravidla do 3 pracovných dní od prijatia platby od zákazníka. Objednávka je doručená na adresu, ktorú zákazník uviedol.

V prípade nutnosti predĺženia doby dodania objednávky je zákazník kontaktovaný Zákazníckym servisom. Zákazník môže v takomto prípade neskoršie dodanie odmietnuť alebo ho potvrdiť.


Čl. 12 - Prihlasovanie sa na zážitkový program

Prihlásiť sa na zážitkový program je možné cez rezervačný systém „Reservio“, ktorého odkaz príde po zaplatení služby.

Prihlásenie sa na zážitkový program je záväzné, v prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na zážitkový program vstupujú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok.

Prihlásením sa na zážitkový program zároveň Zákazník vyjadruje, že sa s obchodnými podmienkami a storno podmienkami Predajcu oboznámil, a že s nimi bez výhrady súhlasí.


Čl. 13 - Reklamácie

Predávajúci sa zaväzuje zrealizovať službu v kvalite a kvantite zodpovedajúcej objednávke.

Reklamácie preberá a spracúva Zákaznícky servis predajcu písomne na e-mail [email protected] alebo na adrese Zoologická záhrada Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava.

V prípade otázok alebo pochybností môže zákazník kontaktovať Zákaznícky servis aj na telefónnom čísle +421 918 593 874

Predajca je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní.

Reklamácie sa vzťahujú výhradne na objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk.


Čl. 14 - Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky môže zákazník voči predajcovi od 15. februára 2016 uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči zákazníkovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môže zákazník podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť zákazníka bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať predajcu na mailovej adrese : [email protected]


Čl. 15 - Ochrana osobných údajov

Pre potreby komunikácie, ako aj vybavenie objednávky Zákazník zadáva svoje osobné údaje do formulárov internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk.

Zákazník odoslaním formulára potvrdzuje svoj súhlas s použitím osobných údajov na účely:

 • doručenia objednávky,
 • komunikácie s ním zo strany Zákazníckeho servisu Predajcu,
 • spracovanie účtovníctva internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk,
 • marketingovej komunikácie.

Potvrdením formulárov pre Newsletter dáva Zákazník svoj súhlas s použitím osobných údajov aj pre účely:

zasielania informácií o novinkách a akciách internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk na e-mailovú adresu.

Všetky osobné údaje budú uchovávané v databáze internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk, ktorá je spravovaná na zabezpečenom serveri.

Predajca zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov zákazníka a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadu tretej osoby, ktorá zodpovedá za doručovanie objednávok, spracovanie účtovníctva a spracovanie súťaží a inej marketingovej komunikácie internetového obchodu.

Zákazník potvrdzuje svoj súhlas s časovo neobmedzeným uchovávaním osobných údajov uvedených pri nákupe v internetovom obchode www.shop.zoobratislava.sk. Tento súhlas môže kedykoľvek písomne zrušiť, avšak pre potreby účtovníctva je nevyhnutné uchovávať ich v skladovom systéme najmenej po dobu 10 rokov.


Čl. 16 - Dostupnosť a používanie internetového obchodu

Internetový obchod www.shop.zoobratislava.sk je určený výhradne k nákupu produktov, ktoré ponúka vo svojom katalógu.

Predajca, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk, negarantuje jeho nepretržitú prevádzku a nezodpovedá za škody vzniknuté zákazníkovi v prípade nemožnosti realizácie objednávky z dôvodov výpadku alebo prerušenia činnosti internetového obchodu.

Všetky informácie a fotografie publikované v rámci internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk sú výhradným vlastníctvom Zoologickej záhrady Bratislava a ich ďalšie použitie nie je možné bez jej výslovného súhlas


Čl. 17 - Záverečné ustanovenia

Uvedené Obchodné podmienky sú platné ich zverejnením na stránkach internetového obchodu www.shop.zoobratislava.sk.

Zákazník vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami označením políčka vedľa vety „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“ a následným potvrdením objednávky kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“.

Podmienky a vzťahy, ktoré nie sú definované v týchto Obchodných podmienkach, podliehajú príslušným ustanoveniam zákona a právnym predpisom platným v Slovenskej republike.

Ste zvedaví čo sa u nás deje?

Prihláste sa na odber nášho Newslettera a majte vždy čerstvé správy.